Arendus

Hundiallika savikoda-koolitushoone rajamine 2019-2020

Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Ehitis
Tegevuse eesmärk: Tegevuse kaugem eesmärk: Hundiallika koolituskeskus on laienenud uude kaasaja nõuetele vastavasse ja multifunktsionaalsesse hoonesse, kus pakutakse aastaringselt erinevaid tegevusi, mille hulgas on ka ainulaadseid ja kohaspetsiifilisi koolitusi.

Konkreetsemad eesmärgid on järgmised:
1. Uus, aastaringselt kasutatav ja multifunktsionaalne koolitushoone on valmis.
2. Uued kohaspetsiifilised (savi jm) koolitused on välja töötatud ja toimuvad aastaringselt.

Hundiallika keskus on 5 aastat tegutsenud koolituskeskus, mille tegevused on aasta-aastalt laienenud ja seoses suurenenud nõudlusega on vaja hoonet, mis on avatud aastaringselt ning vastab paremini koolituste vajadustele ning võimaldab mitmekesistada pakutavaid teenuseid. Püstitatavas hoones on võimalik kursuseid läbi viia täisteenusena – hoones on nii toitlustusvõimalus ja söögituba, saviteraapia ja -koolituste võimalus, taimeravi ja -koolituste võimalus, kui ka majutusvõimalus õpetajatele. Erilise tähelepanu all on savikoda ja saviteraapia, sest taolist teenust Eestis ei pakuta. Selle teenuse ettevalmistamiseks on koostöös Tartu Ülikooliga ka savi uuritud ning sellealane koostöö jätkub.

Objekti kirjeldus: Objekt on 2-korruseline hoone, mis püstitatakse vana rehielamu kohale (mis pole enam säilinud). Hoones on köök-söögituba, savikoda, tualetid ja dušid, kuivatiruum-töökoda, taimeraviruum ja majutusruumid õpetajatele (ei pakuta eraldi majutusteenust, vaid võimalust õpetajail kooltiuskohas ööbida).

Objekt vastab piirkonna väärtustele – Vana-Võrumaa kultuuripärandi säilitamine ja edasi kandmine, kohalike toodete turustamine ja arendamine, uute teenuse suundade arendamine (Orava valla arengukava 2012-2020, haldusreformist tulenevalt pole uute valdade arengukavad veel ühtlustatud).

Objekti projekteerides on jälgitud keskkonnasäästlikke ja energiatõhususe põhimõtteid, mis tingis ka projekteerija valiku. Objekti projekteerides on arvestatud hoone sobivust maastiku ja kultuuriruumiga ning sellega, et hoone eripära – põhupaneelidest seinad, savikrohv sees ja väljas, laudkatus – on juba omaette vaatamisväärsus külastajaile.

Hoone ehitusalune pind on 145,3 m2, mis on piisav, et mahutada sinna kõik vajaminevad toad. Hoone mõõdud on 16,45 x 14,9 m, suletud netopind on 176,6 m2 ja brutopind 255,3 m3.

Objekt ehitatakse põhupaneelidest ja kaetakse nii seest kui väljast savikrohviga või selle imitatsiooniga, mis on traditsiooniline ja kohalikku maavara – savi – esiletoov. Siseviimistluses kasutatakse samuti looduslikke vahendeid (sh savikrohv), mis loob hoonele kohaspetsiifiliste teenuse osutamisteks vajaliku atmosfääri ja sisekliima.

Arendustegevuse hulka kuulub ka Hundiallika Keskuse veepuhastussüsteemi, soojuskiirgurahju ja dehüdraatori soetamine

Investeeringu eesmärgiks on veepuhastussüsteemi ja kuivatus/ soojendamisseadmete ostmine. Veesüsteem on hetkel algeline ja ei kata suurema grupi vajadusi, samuti on vee kvaliteet kohati halb ja vesi joogiks isegi kõlbmatu. Projekti käigus soetatakse veefiltrisüsteemid ja uus pumbasüsteem, tagades
nii joogi- kui pesuvee parema kvaliteedi ja kättesaadavuse. Investeeringu raames soetatakse ka soojuskiirgurahi, mis võimaldab ka vastvalminud ait- meditatsioonihoones hooaega pikendada (seal ei ole küttesüsteemi), samuti soetatakse tööstuslik dehüdraator, et hakkata pakkuma uusi teenuseid, mis on seotud kohalikest taimedest ja savist toodete tegemisega nii töötubade mõistes kui hiljem ka eraldi toodetena (tooraine kvaliteetseks kuivatamiseks on dehüdraator möödapääsmatu).

Koolitushoone ehitamist toetab Eesti Maaelu arengukava ja Leader Eesti programm

Hundiallika keskuse köögi sisustamine

2022. aasta lõpus valmis Hundiallika keskuse söögituba-köök, kus toimub sündmuste toitlustus ja jahedal ajal söömine ning mida saab kasutada samamoodi loodustoodete tootmiseks.

Projekti eesmärgiks oli luua Hundiallika keskusest täisteenust pakkuv koolituskeskus, st et toimuvate sündmuste raames oleks lisaks olemasolevatele teenustele võimalik pakkuda ka kohapealset toitlustusteenust ning jätkata loodustoodete väljatöötamisega selleks sobivates tingimustes.

Projekti raames ostetakse ja seatakse sisse teavitatud köök, mis võimaldab areneda edasi kahes valdkonnas – pakkuda iseseisvalt toitlustusteenust oma keskuse sündmustele ja viia lõpule loodustoodete väljatöötamine.

Köök on sisustatud, registreeritud teavitatud köögiks ning alates 2022. on toimunud seal ka loodustoodete väljatöötamine.

Köök koosneb karkassist, köögisaarest ja köögitehnikast. Köögi karkassi on sisse ehitatud vajalikud sahtlid-kapid ja tehnika (külmkapp, pliit, ahi, nõudepesumasin, kraanikauss).

Hundiallika Retriidi- ja koolituskeskuse köögi sisustamist toetab Eesti Maaelu arengukava ja Leader Eesti programm